Vietnam Airlines - Điều kiện vé đi Châu Âu/Úc

Điều Kiện Giá Từ Việt Nam Đi Châu Âu/ Úc

Loại giá vé máy bay Thay đổi Hoàn vé Chọn chỗ khi mua vé
Thương gia linh hoạt Miễn phí Miễn phí Được chọn chỗ
Thương gia tiết kiệm Được phép, mất phí Được phép, mất phí Được chọn chỗ
Phổ thông đặc biệt linh hoạt Miễn phí Miễn phí Được chọn chỗ
Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn Được phép, mất phí Được phép, mất phí  Được chọn chỗ
Phổ thông linh hoạt

1. Hạng đặt chỗ Y: miễn phí

2. Hạng đặt chỗ B, M, S:

- Trước ngày khời hành ghi trên vé: miễn phí

- Từ ngày khời hành chặng bay ghi trên vé:: được phép, mất phí

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: miễn phí

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, mất phí

Được chọn chỗ
Phổ thông tiêu chuẩn

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, mất phí

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, mất phí

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, mất phí

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, mất phí

Được chọn chỗ
Phổ thông tiết kiệm

Được phép, mất phí

Được phép, mất phí Không được chọn chỗ

 

Điều kiện giá vé chung:

1. Kết hợp giá: Các loại giá vé được phép kết hợp với nhau. Điều kiện chặt nhất được áp dụng.

2. Thay đổi - Hoàn vé:

  • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
  • Hoàn vé đã sử dụng một phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua với giá vé của chặng bay đã sử dụng. Khách phải trả khoản phí hoàn vé.
  • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.

3. Phí thay đổi:

  • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
  • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.

Các điều kiện trên đây là điều kiện chung, điều kiện cụ thể của từng mức giá có thể khác biệt với điều kiện chung được công bố ở đây. Vui lòng đọc kỹ điều kiện cụ thể của giá vé được thông báo khi khách hàng mua vé.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: